Tuesday, 1 December 2009

EL TERRITORI

EL TERRITORI

Que qualsevol país ha de tenir el seu territori ordenat, endreçat i etiquetat, sembla evident i, de fet, costaria trobar algú que no aboni aquesta afirmació. Jo, és clar, tampoc no diré el contrari.
El que ja costa una mica més és trobar països en els que no es faci o no s’hagi fet un bon debat sobre com s’ha d’ordenar el territori o, el que és el mateix, quin és el valor que se li dona. I no em refereixo pas al valor pecuniari que pugui tenir el sòl aquí o allà, sinó el valor social i polític. Dit d’una altra forma, un bon debat sobre què significa la ruralitat, la zona urbana i l’espai natural en un país, en aquest cas, com el nostre. Debats que han d’anar més enllà de la formal participació en la redacció dels Plans Territorials.
Fa uns quants anys algú va encarregar al Sr. Roca Junyent la coordinació d’un informe –que ara es coneix amb el seu cognom- sobre l’ordenació dels municipis a Catalunya (no del territori en sentit genèric, però s’hi apropava). Un informe que sembla ser que situava com a una de les conclusions la necessitat d’agregar municipis petits, segurament a semblança del que ja fa anys es va fer en ens països nòrdics.
Com deia, ja fa anys d’això i ara no sé dir si per a fer aquest informe es va escoltar a algú que no fos acadèmic d’anomenada o polític de capital. Tampoc sé si es va consultar els veïns del meu poble (jo aleshores no hi era), però ho dubto. El cas és que d’aquest famós Informe Roca ja quasi no se’n parla i, si de cas es fa, els comentaris solen prendre un sentit queixós més que no pas de lloança.
D’ençà d’aleshores s’han anat fent els diversos Plans Territorials i ara ja tenim el país pràcticament ‘qualificat’ que no vol pas dir necessàriament ordenat.
Ara des dels pobles, ja sabem que la gent que més mana dels de Barcelona, ha decidit on podem i on no podem fer una casa, una granja o rehabilitar una masia. El que no sabem és per què des de la capital ens han d’imposar aquesta mena de coses sense preguntar o, com a mínim i segurament més important, sense que abans ens hagin explicat quina idea de país tenen, si és que en tenen, és clar. Però jo vull creure que sí, que alguna idea hi ha en aquells despatxos plens de gent de ciutat que es dediquen a ‘ordenar’ el territori dels altres que és al que ells i elles van a descansar els caps de setmana o on hi tenen alguna segona residència. El que no sé endevinar és quina és aquesta idea de país. No s’ha explicat o, si s’ha fet, és a ciutat amb els grans acadèmics i polítics importants.
Hi ha vida més enllà de St. Just Desvern i més enllà de St. Fost de Campsentelles. Més ben dit, hi ha tot un país en el que hi viuen menys persones però és que no tothom ha de viure a la capital i no tothom hi vol viure.
Si ara fa 30 anys de la ‘revolució dels moviments veïnals’, pot ser seria hora de que comenci una modesta revolució dels que no vivim a les grans ciutats per a poder participar en un debat seriós i transcendent sobre el territori del nostre país.

Toni Lloret (Argençola – Anoia)
Psicòleg
President de l’Associació de Micropobles de Catalunya
www.micropobles.cat

No comments: