Monday, 4 December 2006

partits i micro pobles

Sóc del parer que en un micro poble tothom, en un moment o un altre, hauria de passar pel govern municipal. En una ciutat o un poble gran, això no és possible, però sent molt pocs habitants, malgrat ser utòpic, seria desitjable.

I ho seria perquè, si normalment en una eleccions locals ja pesa més la persona que el partit, en un micro poble això encara és més evident. Això vol dir, per exemple, que l'acció política partidista, en la mesura en la que suposa més aviat un adjectiu al nom d'una candidat o candidata que no pas un tret distintiu bàsic, ha de saber modelar-se.

En un micro poble, els partits han de saber quedar en segon terme en benefici de l'acció política directe que comporta aquest personalisme involutari tant acusat dels electes. Han de donar el suport, però sense condicionar la dinàmica del govern local.

És possible ?.