Monday, 4 December 2006

partits i micro pobles

Sóc del parer que en un micro poble tothom, en un moment o un altre, hauria de passar pel govern municipal. En una ciutat o un poble gran, això no és possible, però sent molt pocs habitants, malgrat ser utòpic, seria desitjable.

I ho seria perquè, si normalment en una eleccions locals ja pesa més la persona que el partit, en un micro poble això encara és més evident. Això vol dir, per exemple, que l'acció política partidista, en la mesura en la que suposa més aviat un adjectiu al nom d'una candidat o candidata que no pas un tret distintiu bàsic, ha de saber modelar-se.

En un micro poble, els partits han de saber quedar en segon terme en benefici de l'acció política directe que comporta aquest personalisme involutari tant acusat dels electes. Han de donar el suport, però sense condicionar la dinàmica del govern local.

És possible ?.

Wednesday, 22 November 2006

Toni LLoret

Hi ha una política local que tingui en compte expressament els pobles molt petits (menys de 1000 habitants)?
Cal que hi hagi una política diferenciada o, com a mínim prou matitzada com perquè es visualitzin més facilment?.
En ser zones rurals, sembla que el major interès d'aquests micro pobles passi necessàriament i quasi en exclusiva per aquest àmbit rural.
No ho crec suficient i penso que caldria impulsar un lobby de micro pobles.