Wednesday, 22 November 2006

Toni LLoret

Hi ha una política local que tingui en compte expressament els pobles molt petits (menys de 1000 habitants)?
Cal que hi hagi una política diferenciada o, com a mínim prou matitzada com perquè es visualitzin més facilment?.
En ser zones rurals, sembla que el major interès d'aquests micro pobles passi necessàriament i quasi en exclusiva per aquest àmbit rural.
No ho crec suficient i penso que caldria impulsar un lobby de micro pobles.